Till startsidan

Dokument

Blanketter
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument IVO Årsrapport om verksamhet vid vävnadsinrättning   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument IVO årsrapport könsceller inompars bilaga 1a   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument IVO Årsrapport för äggdonation bilaga 1c   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument IVO årsrapport för spermiedonation bilaga 1b   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Hälsodeklaration 2 för donator av ägg eller spermier version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Hälsodeklaration 1 för spermiedonator version 2.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Hälsodeklaration 1 för äggdonator version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Utlämnande och transport av könsceller vävnad 1.1 engelskaGB   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Utlämnande och transport av könsceller vävnad 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Rekvisition av könsceller och vävnad version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Tredjepartsdonator: Återrapportering av barn efter tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Särskild journal för ägg- och spermiedonator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Sammanfattande bedömning av presumtiv donator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Personliga uppgifter om donator av ägg eller spermier   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Matchningsinformation för donator av ägg- och spermiedonator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Första kontakt med presumtiv donator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Psykosocial bedömning av presumtiv donator – checklista   Ladda ned 2021-10-28
Broschyrer och information
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre pojkar (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
Rapporter och riktlinjer
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument Rekommendation av riktlinjer för PGD VOG Könsceller   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos vuxna version 1.0   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Svenska gametbanksprojektet Slutrapport 1.0   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Assisterad befruktning maj 2014 med bilagor   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Gamit rapport till Vävnadsrådet mars 2013   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Luftkvalitet Vävnadsområde Könsceller   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Donation av könsceller från tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos unga (003)   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Vävnadsrådets stöd vid väsentlig förändring slutlig version Vävadsrådet 19 maj 2021   Ladda ned 2021-11-09
PDF-dokument Donation av könsceller från tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Förstudierapport GamIT+   Ladda ned 2021-12-10

»Se samtliga dokument