Till startsidan

Lund

Cellterapiverksamhet vid Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus i Lund

Vid Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus i Lund (SUS) pågår arbete med cellterapi och avancerade terapier (ATMPs) inom flera områden med separata faciliteter och personal.

Professor Stefan Scheding representerar Södra Sjukvårdsregionen i nationella cellterapigruppen och i nationella ATMP konsortiet, CAMP, och ansvarar för arbetet med produktutvecklingen inom CAMP.

På Skånes Universitetssjukhus pågår behandling med ATMPs ff.a inom blodcancerområdet och neuronala sjukdomar. Region Skånes ATMP centrum ansvarar för koordinering av kliniska studier och ger stöd för klinisk utveckling av ATMP. För information kontakta Ulf Malmqvist vid Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Professor Malin Parmar ansvarar för studier med stamceller som behandling för Parkinsons sjukdom. CAR-T cells behandling genomförs inom Skånes Universitetssjukhus i Lunds JACIE-ackrediterade transplantationsverksamhet. Aktuell pågår behandling av patienter med lymfom som koordineras av professor Mats Jerkeman och kliniken planerar för CART-T cells behandling av myelom (doktor Stina Wichert).

Kliniskt centrum för avancerade terapier vid Skånes Universitetssjukhus

Vid Skåne läns landsting pågår arbete att etablera ett centrum vid Skånes Universitetssjukhus för klinisk utveckling av nya ATMPs och behandling med godkända avancerade terapier. Målet är att skapa resurs-, kompetens- och infrastrukturmässiga förutsättningar för företag och akademiska grupper, verksamma inom klinisk forskning och utveckling av olika typer av ATMPs, att generera högkvalitativa forskningsresultat och innovationer.

Cellterapi med neurala stamceller för Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom orsakas av progressiv nervcelldöd i en specifik del av hjärnan, som kallas för substantia nigra. Vi kan inte i nuläget förhindra denna celldöd, men det finns möjlighet att ersätta de döda cellerna med nya transplanterade nervceller. I Lund pågår två cellbaserade strategier för regenerativ behandling av Parkinsons patienter med transplanterade celler.

Den första strategin involverar transplantation av hjärnvävnad från donerade, aborterade foster. Hjärnvävnad dissekeras och lagras i 1-3 dager innan det transplanteras till det berörda området i patientens hjärna. Eftersom denna vävnad inte odlas eller manipuleras ytterligare, så klassificeras denna cellterapi som icke-ATMP. Detta projekt utförs inom ett EU samarbete som kallas för Transeuro, och transplantation av patienter i Lund är avslutad och patienterna följs nu under tre år frammåt. Mer information om projektet finns här: http://www.transeuro.org.uk/

Eftersom donerad fostervävnad är en knapp och svårhanterlig resurs med potentiella etiska dilemma, så arbetar vi i Lund också med en alternativ strategi till att producera nya nervceller till Parkinsons patienter. Detta projekt involverar användning av humana embryonala stamceller, som differentieras till relevanta nervcells-kultur i laboratoriet för sen att kunna transplanteras till patienten.  Dessa celler har tillsvidare blivit testade i djurmodeller som visar goda resultat. Vi producerar just nu cellerna under GMP betingelser på Royal Free Hospital i London. Processen för detta, samt de tester som krävs innan användning i patienter, har blivit godkända av MHRA som även kommer att samordna arbetet med svenska Läkemedelsverket via ”voluntary harmonization process” när det blir aktuellt att söka tillstånd till klinisk prövning av cellerna som ATMP.

Kontakt:

Klinisk utveckling och användning av ATMPs:

Ulf Malmqvist
E-post: ulf.malmqvist@skane.se
Tel. 046-17 33 33

Fetala nervceller/Parkinson:

Malin Parmar
E-post: malin.parmar@med.lu.se
Tel. 046-222 06 20

Hematologi och övrig cellterapi:

Stefan Scheding
E-post: Stefan.Scheding@med.lu.se
Tel. 046-171 000