Till startsidan

Lund

Cellterapiverksamhet vid Skånes Universitetssjukhus

Vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) pågår arbete med cellterapi och avancerade terapier (ATMPs) inom flera diagnostiska områden omfattande både kliniska prövningar och behandlingar med marknadsgodkända ATMP. Autologa CAR-T cells behandlingar för lymfom och myelom genomförs på SUS inom Lunds JACIE-ackrediterade transplantationsverksamhet och flera kliniska prövningar med allogena cellterapier pågår på olika kliniker i både Lund och Malmö.

SUS deltar i det nationella ATMP konsortiet, CAMP, samt i flera andra nationella projekt och initiativ för ATMP. För cellterapi och läkemedel för avancerad terapi är SUS representerat i VOG cell och för tillvaratagande av hematogena stamceller för autolog och allogen transplantation deltar SUS även i Vävnadsrådets nationella grupp för Hematopoetiska stamceller.

Vävnadsinrättning för blodstamceller

Vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) tillvaratas och hanteras blodceller avsedda för transplantation respektive för tillverkning av läkemedel. Verksamheten hanterar stamceller för både autolog och allogen transplantation samt celler som används för tillverkning av ATMP. Cellterapilabbet ansvarar för mottagande och förvaring av cellbaserade ATMPs och samarbetar med Region Skånes regionala sjukhusapoteksfunktion som utför expedition av alla cellbaserade ATMPs som hanteras av KIT. Vävnadsinrättningstillstånd finns för både celler avsedda för transplantation (tillståndsmyndighet: Inspektionen för vård och omsorg) och för tillvaratagande av celler som ska användas som råvara för tillverkning av ATMP (tillståndsmyndighet: Läkemedelsverket).

Kliniskt centrum för avancerade terapier

Region Skåne har etablerat ett ATMP-centrum på SUS för klinisk utveckling av nya ATMPs och behandling med avancerade terapier. Syftet med centret är att skapa kompetens- och infrastrukturmässiga förutsättningar för företag och akademiska grupper, att genomföra högkvalitativ klinisk forskning och underlätta utveckling av nya ATMP samt utveckla processer för enklare och snabbare implementering av avancerade läkemedelsterapier i sjukvården. ATMP-centrum ansvarar för koordinering av kliniska studier, ger stöd för klinisk utveckling och prövning av ATMPs samt bistår vid implementering av marknadsgodkända ATMPs. Lokaler för utveckling och hantering av avancerade läkemedel enligt det europeiska regelverket för läkemedelstillverkning är under uppbyggnad.

Forskning och utveckling av cellterapier

Vid Lunds universitet pågår pre-klinisk utveckling och forskning av både cellterapier och avancerade terapier (ATMP) och flera av dessa forskningsstudier har tagits vidare till klinisk prövning på SUS. Parkinsons patienter har tex behandlats med fetala celler inom en klinisk transplantationsstudie och på Neurologen på SUS pågår en regenerativ behandlingsstudie där Läkemedelsverket gett kliniskt prövningstillstånd för test av en cellterapi utvecklad vid Lunds universitet för behandling av Parkinsons sjukdom. Ytterligare forskningsstudier med ATMPs utvecklade av forskare vid Lunds universitet pågår och är i närtid på väg att testas kliniskt.

Kontakt

För mer information och/eller vidare hänvisning till cellterapienhet inom SUS, vänligen kontakta Region Skånes ATMP-centrum på ATMP-centrum@skane.se.