Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

05
nov
2020

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

5-6 November Häckeberga Slott, Genarp, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19.   » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Metodbeskrivningar

Allogen bentransplantation

Dokumentet beskriver rutiner kring donation, tillvaratagande, förvaring samt utlämnade/transport av benvävnad, caput femoris, från patienter som genomgår primär höftledsplastik med protes. Dokumentet är tänkt att ge nationella riktlinjer och fungera som en hjälp inför skapandet av lokala rutiner för benvävnadsinrättningar.

Metodbeskrivningen beskriver exklusionskriterier, hälsobedömning och samtycke av bendonator, rutiner kring tillvaratagande av benvävnad och provtagningskrav. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens föreskrift (2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler.

Metodbeskrivning med bilagor hittas under fliken ”Dokument”.

Autolog donation

I samband med vissa neurokirurgiska operationer och trauman, där risk för ödem som leder till inklämning av hjärnvävnaden föreligger, kan en bit av skallbenet behöva avlägsnas för en tid. Den borttagna biten skallben förvaras då paketerad sterilt i -40 grader eller kallare tills den transplanteras tillbaka till samma person.
Instruktion och tillvarataganderapport hittas under fliken ”Dokument”.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt