Till startsidan

Göteborg

Verksamheten

Hornhinnebanken i Mölndal är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har funnits sedan 1990. Upptagningsområdet för ögonvävnad är ett flertal sjukhus i Västra Götalandsregionen samt Ryhovs sjukhus i Jönköping. Det finns ett samarbete med transplantationsverksamheten för att ögonvävnad ska kunna tillvaratas i samband med organdonation samt ett samarbete med Rättsmedicinalverket i Göteborg för att ögonvävnad ska kunna tillvaratas i samband med rättsmedicinsk obduktion.

 Vi omhändertar hornhinnor från ungefär 100 avlidna donatorer varje år. Vårt mål är 115 donatorer/år.

På Hornhinnebanken arbetar 2 biomedicinska analytiker som utför allt förberedande arbete inför hornhinnetransplantation; identifiering av lämplig donator, initiering av samtyckesutredning, tillvaratagande, vävnadsförvaring, kvalitetskontroll samt bearbetning av vävnad inför transplantation. Vid donationsutredning och samtyckesutredning tar vi hjälp av donationsansvariga sjuksköterskor i regionen.

Beställning av Hornhinnor och transplantat kommer i huvudsak från Ögonoperation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Där finns 3 transplanterande kirurger anställda. Hornhinnebanken bearbetar DMEK och DSEAK -transplantat som levereras direkt till ögonoperation.

Namn på Vävnadsinrättningen och kvalitetssystem:

Vävnadsinrättningen Hornhinnebanken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
EU-kod 000384
Renrum klass D
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

Kontakt

Tel: 031-343 31 18
Postadress:
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal
Hornhinnebanken 431 80
Mölndal