Utbildning
14
okt
2020

Process and product characterization of ATMPs: an introduction

14 Oktober Kursen kommer att göras om till en webbutbildning  och det kommer mer information i slutet av september. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Hematopoetiska stamceller

I vilket syfte används hematologiska stamceller?

Hematologiska stamceller används för att behandla barn och vuxna som har blodsjukdomar som lymfom, myelom eller leukemi eller vars benmärg har slutat fungera. Vidare används de vid behandling av barn med vissa sjukdomar som förstör de röda blodkropparna eller med fel på immunförsvaret. Hematologiska stamceller kan också användas som komplement vid behandling av vissa tumörer.

Vem kan donera?

En stor del av de hematologiska stamcellerna används autologt, för patientens egen behandling. Vid allogen benmärgstransplantation, dvs. från en person till en annan, är det viktigt att donator och mottagare liknar varandra immunologiskt. Frivilliga benmärgsdonatorer finns registrerade i internationella register som omfattar 35 miljoner individer. I de internationella navelsträngsblodbankerna finns 790 000 infrysta enheter. I det svenska Tobiasregistret finns cirka 140 000 personer registrerade och i den svenska navelsträngsblodbanken finns 4300 enheter.

Stamceller från navelsträngsblod insamlas i samband med förlossning efter samtycke från förälder/föräldrar.

Hur stor är omfattningen av insamling och transplantationer?

Cirka 600 autologa och cirka 400 allogena stamcellstransplantationer görs i Sverige varje år samt cirka 350 insamlingar av navelsträngsblod.

Var tillvaratas stamceller?

Stamceller tillvaratas antingen på hematologavdelningar eller på blodcentraler. I viss omfattning tillvaratas stamceller också på operationsavdelningar. Navelsträngsblod tillvaratas på förlossningsavdelningar.

Var finns vävnadsinrättningar?

På universitetssjukhusen.

Råder det brist på celler?

Benmärgsregistren behöver fler anmälda donatorer. Den etniska spridningen bland donatorerna behöver öka.

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt