Till startsidan

Dokument

Rapporter och riktlinjer
Typ » Titel » Senast ändrad
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 1 Upprättande av dokument för donationsfrämjande åtgärder och om DAL och DAS   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning för donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 3 Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning – organdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok bilaga 5 Verksamhetsplan och verksamhetsrapport för donation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 6 Bedömning av allvarliga händelser och biverkningar – organ   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 7 Donation från avlidna – upptäckt av anmälningspliktig sjukdom.   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 8 Avtal om utredning för vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 9 Skriftligt dokumenterade rutiner – vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 10 Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning – vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 11 Mätetal för vävnadsdonation avlidna   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 12 Protokoll för egenkontroll vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 13 Bedömning av allvarliga avvikande händelser och biverkningar – vävnad   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Europarådets vägledning om kvalitet och säkerhet vid organ- och vävnadstransplantation och donation, sammanfattning   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Kvalitetsindikatorer organdonation avlidna. Version 2.0   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Rekommendation för kopplad spårbarhet   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Ersättning don sjukhus och organ per år för DBD repektive DCD, rev. 2021-04-07   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Bakgrund till ekonomiskt ersättningsystem efter organdonation i Sverige   Ladda ned 2022-05-18

»Se samtliga dokument