Till startsidan

Möten

Välkommen till det Nationella Donationsmötet 2024 i Göteborg den 21-22 mars 2024.

Målgrupp

Mötet vänder sig till dig som i din profession har uppdraget att främja organ- och vävnadsdonation från avlidna inom sjukvård, vävnadsråd, myndigheter och patientföreningar.

Syfte

Mötet är ett forum där vi genom föreläsningar och i workshops delar kunskaper, lär av varandra och tar ut färdriktningen i aktuella frågor. Allt för att främja donation av organ och vävnader.

Värdar för mötet

Pia Löwhagen, Nina Ulin och Ingrid Sandgren
Regionalt Donationscentrum Väst
Västra Götaland och Varberg

Till inbjudan