Till startsidan

Lund

Verksamheten

Hornhinnebanken i Lund är en del av Vävnadsbanken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som är en multivävnadsbank. Upptagningsområdet för ögonvävnad är hela den Södra Regionen och det finns ett väl utarbetat samarbete med transplantationsverksamheten för att även ögonvävnad ska kunna tillvaratas i samband med organdonationer. Ett nära samarbete med Rättsmedicinska avdelningen i Lund möjliggör donatorer av ögonvävnad från de som ska få en rättsmedicinsk obduktion.

Vi omhändertar hornhinnor från ungefär 150 avlidna donatorer varje år. Vårt mål är 200 donatorer/år.

På Vävnadsbanken i Lund arbetar 2 vävnadskoordinatorer med fokus på ögonvävnad. Övriga vävnader som tillvaratas för Vävnadsbanken i Lund är hjärtklaffar (kardiovaskulär vävnad), hud, senor, hörselben och temporalben.

Vävnadsbanken utför identifiering av lämplig donator, samtyckesutredning, tillvaratagande, vävnadsförvaring, kvalitetskontroll samt preparering av vävnad inför transplantation.Beställning av Hornhinnor och transplantat kommer i huvudsak från Ögon Operation i Lund. Där finns för nuvarande endast 1 st transplanterande kirurg anställd. Hornhinnebanken färdigställer även DSAEK och DMRK -transplantat som levereras direkt till ögonoperation i Lund. Hornhinnebanken gör även tillvaratagande och beredning av sklera och tillverkar serumdroppar.

Namn på Vävnadsinrättningen och kvalitetssystem:

Vävnadsbanken i Lund
EU-kod 000602
Renrum klass C
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

Kontakt
e-post: vavnadsbanken@skane.se

Postadress:
Vävnadsbanken Lund
Baravägen 37
221 85 Lund
Tel: 046-17 26 38
Länk till hemsida: Vävnadsbanken – Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se)