Till startsidan

Umeå

Verksamheten

Hornhinnebanken vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) startade sin verksamhet 2012.
I dag omhändertar vi donerad ögonvävnad från ytterligare fyra sjukhus, Skellefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund samt den Rättsmedicinska avdelningen (RMV) i Umeå. Vi omhändertar ögonvävnad från ungefär 30 avlidna donatorer varje år. Vårt mål är 50 donatorer per år.

På Hornhinnebanken arbetar två biomedicinska analytiker. En heltidstjänst som vävnadsutredare delas av fyra sjuksköterskor från intensivvårdsavdelningen. Våra vävnadsutredare utreder lämpliga donatorer från Nus, RMV och Östersunds sjukhus medan övriga sjukhus i Skellefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik har egna vävnadsutredare som arbetar deltid.

Hornhinnebanken bearbetar, förvarar, kvalitetskontrollerar samt preparerar vävnaden inför transplantation.Beställning av hornhinnetransplantat kommer i huvudsak från Ögonkliniken, Nus som idag har två anställda hornhinnekirurger. Hornhinnebanken färdigställer även DSAEK-transplantat som levereras till ögonoperation vid Nus. Förutom hornhinnetransplantat tillvaratar och preparerar Hornhinnebanken även ögats senhinna (sklera) samt fosterhinna (amnion). Dessa vävnader distribueras även till Sunderby sjukhus samt till Island.
Hornhinnebanken bereder autologa serumögondroppar till patienter från hela norra sjukvårdsregionen.
Vävnad som inte används för transplantation, och som är godkänd för annat medicinskt ändamål, tas omhand av forskargrupper på Umeå universitet.

Namn på Vävnadsinrättningen och kvalitetssystem:

Vävnadsinrättning Laboratoriemedicin Västerbotten
EU-kod SE001209
Renrum Class D
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

Kontakt

e-post:  berit.bystrom@regionvasterbotten.se

Postadress:
Norrlands universitetssjukhus
Blodcentralen/Hornhinnebanken
Byggnad 6M
901 85 Umeå