Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

05
nov
2020

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

5-6 November Häckeberga Slott, Genarp, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19.   » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Nationellt arbete

Arbetet syftar till att stärka den nationella samordningen och främja användningen av gemensamma metoder, IT- och kodningssystem samt möjliggöra erfarenhetsutbyte och uppnå resurseffektivitet.
Arbetet ska vara kopplat till regelverket för vävnader och celler.
Målgruppen är ansvariga och personal vid vävnadsinrättningar för ben.

Nationell utbildning

Kursen ”Från benbank till vävnadsinrättning” är en tvådagars utbildning som VOG ben har genomfört 2016 och 2117. Nästa kurs planeras 23-24 maj 2019.
Målgruppen för kursen är alla som har ett specifikt ansvar inom vävnadsinrättningen oavsett om man är sjuksköterska, BMA, undersköterska eller läkare.

Kursen omfattar:

  • Regelverket för verksamheten
  • Kvalitetsledningssystem som följer regelverket
  • Utredning och godkännande av donatorer
  • Tillvaratagande och godkännande av vävnad
  • Förvaring och transport av vävnad
  • Krav på dokumentation kring verksamheten
  • Benvävnadens olika användningsområden
  • Benkvalitet och vad den kan påverkas av
  • Införande och användning av ett IT-stöd som passar verksamheten

Verksamhetsområdesgrupp Ben (VOG Ben)

Gruppen är sammansatt för att uppnå en optimal geografisk representation. Målsättning är en ortoped /region i gruppen, samt administrativ kompetens. Medlemmarna i gruppen är utsedda av respektive region. Möjlighet att adjungera resurspersoner till gruppen finns.

bredd90Regionala representanterUppdragEfternamnFörnamn
Norra sjukvårdregionenOrdförandeOttenVolker
HambergÅke
WidegrenGunilla
Uppsala/ ÖrebroSköldCaroline
WildemanPeter
StockholmAdamssonLennart
LindbergHelene
SydöstraVarenhorstJohann
VästraHörnestamLena
SödraSigurdssonUlf
AdjungeradeProjektRambergPer
TransfusionsmedicinKnutsonFolke

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt