Till startsidan

Nationellt arbete

Arbetet inom VOG ben syftar till att stärka den nationella samordningen kring muskuloskeletal vävnadsverksamhet. Målgruppen är ansvariga och personal vid vävnadsinrättningar som hanterar ben och senvävnad inom offentlig och privat sjukvård.

Syftet med arbetet är:

  • Samordnad tolkning och implementering av regelverket för vävnader och celler
  • Att främja användning av gemensamma metoder och dokument inom Vävnadsinrättningarna
  • Att möjliggöra praktiskt och teoretiskt erfarenhetsutbyte mellan Vävnadsinrättningarna
  • Att genomföra utbildningsinsatser inom området
  • Att samverka med andra VOG-grupper rörande gemensamma frågeställningar såsom IT-stöd, utbildning, kodsystem för vävnad, myndighetsrapportering etc.

Verksamhetsområdesgrupp Ben (VOG Ben)

VOG ben består av representanter från alla Sveriges sex sjukvårdsregioner och är sammansatt för att uppnå en optimal geografisk representation och stor kunskapsbredd. Målsättningen är att gruppen skall bestå av ortopeder, benbankssjuksköterskor/vävnadskoordinator samt personer med regulatorisk kompetens. Medlemmarna i gruppen är utsedda av respektive region. Möjlighet att adjungera resurspersoner till gruppen finns. Gruppen sammanträder ca 4 ggr/år.

SjukvårdsregionNamnHemort
Norra sjukvårdsregionenÅke HambergÖstersund
Norra sjukvårdsregionenGunilla WidegrenÖstersund
Norra sjukvårdsregionenElisabet NäslinÖstersund
Sjukvårdsregion MellansverigeCaroline SköldUppsala
Sjukvårdsregion MellansverigePeter WildemanÖrebro
Sjukvårdsregion Stockholm-GotlandÅsa Fröberg Stockholm
Sjukvårdsregion Stockholm-GotlandHelene Lindberg Stockholm
Sydöstra sjukvårdsregionen
Sjukvårdsregion Västra Götaland samt Halland
Södra SjukvårdsregionenSara StålhammarLund