Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

15
sep
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

15-17 September Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Nationellt arbete

Arbetet syftar till att stärka den nationella samordningen och främja användningen av gemensamma metoder, IT- och kodningssystem samt möjliggöra erfarenhetsutbyte och uppnå resurseffektivitet.
Arbetet ska vara kopplat till regelverket för vävnader och celler.
Målgruppen är ansvariga och personal vid vävnadsinrättningar för ben.

Nationell utbildning

Kursen ”Från benbank till vävnadsinrättning” är en tvådagars utbildning som VOG ben har genomfört 2016 och 2117. Nästa kurs planeras 23-24 maj 2019.
Målgruppen för kursen är alla som har ett specifikt ansvar inom vävnadsinrättningen oavsett om man är sjuksköterska, BMA, undersköterska eller läkare.

Kursen omfattar:

  • Regelverket för verksamheten
  • Kvalitetsledningssystem som följer regelverket
  • Utredning och godkännande av donatorer
  • Tillvaratagande och godkännande av vävnad
  • Förvaring och transport av vävnad
  • Krav på dokumentation kring verksamheten
  • Benvävnadens olika användningsområden
  • Benkvalitet och vad den kan påverkas av
  • Införande och användning av ett IT-stöd som passar verksamheten

Verksamhetsområdesgrupp Ben (VOG Ben)

Gruppen är sammansatt för att uppnå en optimal geografisk representation. Målsättning är en ortoped /region i gruppen, samt administrativ kompetens. Medlemmarna i gruppen är utsedda av respektive region. Möjlighet att adjungera resurspersoner till gruppen finns.

bredd90Regionala representanterUppdragEfternamnFörnamn
Norra sjukvårdregionenOrdförandeOttenVolker
HambergÅke
WidegrenGunilla
Uppsala/ ÖrebroSköldCaroline
WildemanPeter
StockholmAdamssonLennart
LindbergHelene
SydöstraVarenhorstJohann
VästraHörnestamLena
SödraSigurdssonUlf
AdjungeradeProjektRambergPer
TransfusionsmedicinKnutsonFolke

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt