Till startsidan

Fertilitetsbevarande åtgärder

Ibland måste någon genomgå en behandling som riskerar att skada de egna könscellerna. Den här filmen handlar om unga killar som ska genomgå behandling mot cancer, men principerna är desamma för tjejer. Man kan även vissa göra en fertilitetsbevarande behandling vid andra sjukdomar, och som vuxen.

Du kan läsa mer i dokumenten ”Fertilitetsbevarande åtgärder för unga” och ”Fertilitetsbevarande åtgärder för vuxna ”. På vår dokumentsida finns även broschyrer på olika språk som riktar sig till både yngre och äldre tjejer och killar om hur det går till att frysa ägg/spermier.