Till startsidan

Fertilitetsbevarande åtgärder

Ibland måste någon genomgå en behandling som skadar de egna könscellerna. Filmerna här nedan om handlar om unga personer som ska genomgå behandling mot cancer, men principerna är desamma för vissa andra sjukdomar och för vuxna.

Du kan läsa mer i dokumenten ”Fertilitetsbevarande åtgärder för unga” och ”Fertilitetsbevarande åtgärder för vuxna”, som finns på dokumentsidan