Till startsidan

Nationellt arbete

Nationell områdesgrupp för organ

VOG-Organ gruppen (ledamöter se nedan) representerar professionen inom transplantation och organdonation i Sverige.

Gruppen är sammansatt för att uppnå en optimal geografisk representation och med en jämn fördelning av medicinsk kompetens inom donationsverksamhet respektive transplantationsverksamhet. Medlemmarna i gruppen är utsedda av regionala donationsansvariga (RDAL/RDAS) eller av respektive region. Möjlighet att adjungera resurspersoner till gruppen finns.

Områden som gruppen kommer arbeta med att förbättra:

  • Fördelningsprinciper av organ/vävnader
  • Öka nationell samverkan
  • Internationell samverkan
  • Levande donatorer – ersättningsnivåer, utredning osv.
  • Fastställa rekommendation för avvikelser och risker
  • DCD – Donation after circulatory death
  • Pair Kidney donation – levande njurdonation/korsdonation

 Ledamot utsedd av region txLedamot utsedd av RDAL/RDAS
OFO MellansverigeVice ordförande Øystein Jynge, Stockholm
Pål Jörgensen, Uppsala
Stefan Ström, Västerås
Hans Lindblom, Stockholm
Norra
Västra
Markus Gäbel, GöteborgSekreterare Cecilia ReinikaindenDiamant, Umeå
Caroline Starlander, Östersund
Ordförande Ingrid Sandgren, Göteborg
SödraKerstin Karud, Malmö
SydöstraFredrik Ginstman, region Östergötland
SödraUlrika Peetz Hansson, Helsingborg
Ledamöter