Till startsidan

Nationellt arbete

Verksamhetsområdesgrupp för organ

VOG-Organ gruppen (ledamöter se nedan) representerar professionen inom transplantation och organdonation i Sverige.

Gruppen är sammansatt för att uppnå en geografisk spridning och en jämn fördelning av kompetens samt representation från donation till transplantation. Medlemmarna i gruppen är utsedda av regionala donationsansvariga (RDAL/RDAS) eller av respektive region. Möjlighet att adjungera resurspersoner till gruppen finns.

Fokusområden

 • Nationell samverkan
 • Omvärldsbevakning
 • Levande donatorer – ersättningsnivåer, utredning osv.
 • DCD- uppföljning av nationell implementering
 • Levande njurdonation/korsdonation

VOG organ

 • Ingrid Sandgren Ordförande, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Västra Götaland
 • Anneli Holst Vice ordförande, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Norra regionen
 • Johanna Elftman, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Stockholm Gotland
 • Ulrika Peetz Hansson, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Södra sjukvårdsregionen
 • Magnus Almeling, Regionalt donationsansvarig läkare Norra regionen
 • Eva Ahlgren Andersson, Regionalt donationsansvarig läkare Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Göran Mossberg, Regionalt donationsansvarig läkare Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Markus Gäbel, Transplantationskirurg Göteborg
 • Matilda Proos, Transplantationskoordinator, Göteborg
 • Carl Jorns, Transplantationskirurg Stockholm
 • Anneli Rask, Transplantationskoordinator Uppsala

Kontakt

Ingrid Sandgren 
Ordförande VOG Organ
Ingrid Sandgren, Vävnadsrådet
Ingrid.sandgren@vgregion.se
0730-398593

Ordförande VOG Organ
Ingrid Sandgren
Ingrid.sandgren@vgregion.se
0730-398593

Vice ordförande  VOG Organ
Anneli Holst
Anneli.Holst@regionvasterbotten.se
073-0620172

Sekreterare VOG Organ
Matilda Proos
matilda.proos@vgregion.se
0706-420957

Ovan kontaktas för ta del av gruppens arbete, ställa frågor eller för att delta.