Till startsidan

Nationellt arbete

Verksamhetsområdesgrupp för organ

VOG-Organ gruppen (ledamöter se nedan) representerar professionen inom transplantation och organdonation i Sverige.

Gruppen är sammansatt för att uppnå en optimal geografisk representation och med en jämn fördelning av medicinsk kompetens inom donationsverksamhet respektive transplantationsverksamhet. Medlemmarna i gruppen är utsedda av regionala donationsansvariga (RDAL/RDAS) eller av respektive region. Möjlighet att adjungera resurspersoner till gruppen finns.

Områden som gruppen kommer arbeta med att förbättra:

 • Fördelningsprinciper av organ/vävnader
 • Öka nationell samverkan
 • Internationell samverkan
 • Levande donatorer – ersättningsnivåer, utredning osv.
 • DCD – Donation after circulatory death
 • Pair Kidney donation – levande njurdonation/korsdonation

VOG organ

 • Ingrid Sandgren Ordförande, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Västra Götaland
 • Anneli Holst Sekreterare, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Norra regionen
 • Johanna Elftman, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Stockholm Gotland
 • Ulrika Peetz Hansson, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Södra sjukvårdsregionen
 • Magnus Almeling, Regionalt donationsansvarig läkare Norra regionen
 • Eva Ahlgren Andersson, Regionalt donationsansvarig läkare Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Göran Mossberg,  Regionalt donationsansvarig läkare Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Markus Gäbel, Transplantationskirurg Göteborg
 • Pål Jörgensen, Transplantationskirurg Uppsala
 • Maria Ohm, Transplantationskoordinator Malmö