Till startsidan

Cell

Om cellterapier

Cellulära terapier (cellterapier) innebär att sjukdomar behandlas med celler, antingen från patientens egen kropp eller från en donator. Exempel på celler som används för cellterapier är olika typer av immunceller (T-celler, NK-celler), brosk- och benceller, muskelceller, mesenkymala stamceller, leverceller, pankreasöar, urinrörsceller och melanocyter.

I vilket medicinskt syfte används cellterapier?

Cellterapi är ett område i utveckling. Behandlingar är ännu inte fullt etablerade, men det pågår ett flertal kliniska studier för att utvärdera effekten av olika behandlingar. Bland annat studeras behandling med patientens egna broskceller vid knäskada, transplantation av insulinproducerande ö-celler från pankreas till levern vid diabetes, transplantation av T-celler och NK-celler som cancerbehandling, transplantation av mesenkymala stamceller i immunhämmande syfte samt transplantation av urinrörsceller vid rekonstruktiv/reparerande kirurgi.

Vem kan donera?

Kliniska studier genomförs både på autologa celler och celler från levande eller avlidna donatorer. Vilken form av donator som är aktuell för studierna varierar beroende på celltyp och mottagarens sjukdom. Allogena donatorer måste vara friska och inte bära på smittsamma sjukdomar såsom t.ex. HIV oc hepatit.

Var tillvaratas celler för cellulära terapier?

Ö-celler från pankreas och leverceller utvinns från pankreas och lever som tillvaratas från organdonatorer. Celler från levande donatorer tillvaratas på den klinik där respektive studie bedrivs, alternativt på blodcentraler.

Var finns cellterapier?

Studier på cellterapier bedrivs i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Örebro, Lund, Linköping och Umeå. Andra sjukhus i landet är också ibland behjälpliga med donation och tillvaratagande.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt