Till startsidan

JACIE

Närbild på stamceller.

Syftet är att säkerställa en hög kvalitet på den vård där hematopoetiska stamceller tillvaratas, hanteras och där transplantationsbehandling utförs.

JACIE (the Joint Accreditation Committee-ISCT (Europe) & EBMT) har accepterats som norm inom EU. För att ett centra ska kunna bli ackrediterat av JACIE krävs att man gör tio allogena transplantationer per år.

EBMT står för The European Group for Blood and Marrow Transplantation.

Närbild på stamceller.