Till startsidan

Örebro

Universitetssjukhuset i Örebro
Enheten för avancerade terapier (ATMP) som tillhör Kliniskt forskningscentrum, FoU har en toppmodern renrumsanläggning som invigdes under våren 2018. Här finns både B-klassat renrum och C-klassat renrum, med tillhörande sluss-system. På enheten finns också extra utrymmen i form av ett QC-labb.

Verksamheten är under ständig utveckling och målet är att tillgodose behovet av ATMP. Forskare, företag och kliniker kan via enheten för ATMP få hjälp med att planera, utveckla och tillverka ATMP till kliniska prövningar eller som sjukhusundantag. 

En klinisk studie är under planeringsfas. Genom isolering av mesenkymala stamceller från lipoaspirat för odling i bioreaktor, är målet och syftet med projektet att utveckla GMP-anpassad tillverkning av autologa mesenkymala stamceller för användning i kliniska prövningar.

Stöd vid samarbete
Välkommen att kontakta oss för etablering av nya samarbeten och projekt inom cellterapiverksamhet. Kontaktperson: Peter Tropp, enhetschef