Vävnadsrådet logo

Ordna en utbildning

Funderar du på att anordna en nationell kurs/utbildning?

Anvisningar vid planering av kurs då SKR är delfinansiär

Anvisningar angående fakturering i samband med kurs då SKR är delfinansiär.
Fastställda målbeskrivningar och kvalitetskrav till nationella/regional utbildningar där SKR är delfinansiär.

Tipsa om utbildning, möte eller kongress

Vi tar gärna emot tips om utbildningar, möten eller kongresser som kan vara av intresse för personal inom blod-, celler-, organ- och vävnadsverksamhet.

Ange vilka områden som berörs av det möte du föreslår och maila till catharina.lindborg@skane.se

Aktuella utbildningar