Till startsidan

Information till kursledning

Funderar du på att anordna en nationell kurs?

Följande dokument är riktade till nya eller befintliga kursledningar som önskar erbjuda en kurs då Vävnadsrådet är delfinansiär.

Tipsa om utbildning, möte eller kongress

Vi tar gärna emot tips om kurser/utbildningar, möten eller kongresser som kan vara av intresse för personal inom blod-, celler-, organ- och vävnadsverksamhet. Informationen läggs upp under verksamhetsstöd samt under respektive VOG. Respektive VOG ansvarar för att skicka länk och texter till utbildningssamordnaren och ange hur länge det ska ligga uppe.

Vävnadsrådets utbildningsgrupp

Syfte
En utbildningsgrupp bildades för att inför beslut i Vävnadsrådet bedöma och värdera förslag på nya utbildningar. Gruppen ska dessutom utvärdera befintliga utbildningar samt stimulera till innovativa lösningar, som är anpassade efter verksamheternas och kursdeltagarnas behov samt anpassade till dagens digitala lärande.  
Mål
Säkerställa kvalité på Vävandsrådets befintliga och nya donationskurser.
Uppdrag
Utbildningsgruppen ska:

  • göra en översyn av samtliga befintliga kurser
  • bedöma möjligheten att skapa innovativa donationskurser som är anpassade efter verksamheternas och kursdeltagarnas behov samt till dagens digitala lärande
  • utvärdera behovet av ytterligare donationskurser
  • vid behov prioritera vilka kurser som ska erbjudas
  • utvärdera behovet av en läroplattform

Utbildningsgruppen har i uppdrag att sammanställa ärenden inför beslut i Vävnadsrådet. 

Utbildningsgruppens sammansättning
Utbildningssamordnaren fungerar som ordförande i gruppen och sammankallar till möten samt sammanställer ärenden till Vävnadsrådet.

Gruppen består förutom av utbildningssamordnaren av Vävnadsrådets ordförande eller en regional vävnadssamordnare utsedd av Vävandsrådets AU samt en ledamot från respektive VOG grupp.

Antal möten
2 – 3 möten per termin eller efter behov.

Aktuella utbildningar