Till startsidan

Information till kursledning

Funderar du på att anordna en nationell kurs?

Följande dokument är riktade till nya eller befintliga kursledningar som önskar erbjuda en kurs då Vävnadsrådet är delfinansiär.

Informationsfilm om Vävnadsrådet för kurser där Vävnadsrådet är delfinansiär.

Tipsa om kurser, möte eller kongress

Vi tar gärna emot tips om kurser/utbildningar, möten eller kongresser som kan vara av intresse för personal inom blod-, celler-, organ- och vävnadsverksamhet. Informationen läggs upp under verksamhetsstöd samt under respektive VOG. Respektive VOG ansvarar för att skicka länk och texter till utbildningssamordnaren och ange hur länge det ska ligga uppe.

Aktuella kurser