Till startsidan

Utbildningsgruppen

Syfte med utbildningsgruppen
En utbildningsgrupp bildas för att inför beslut i Vävnadsrådet bedöma och värdera förslag på nya utbildningar. Gruppen ska dessutom utvärdera befintliga utbildningar samt stimulera till innovativa lösningar, som är anpassade efter verksamheternas och kursdeltagarnas behov samt anpassade till dagens digitala lärande. 

Mål med utbildningsgruppen
Säkerställa kvalité på Vävandsrådets befintliga och nya donationsutbildningar.

Utbildningsgruppen Uppdrag
Utbildningsgruppen ska

• göra en översyn av samtliga befintliga utbildningar

• bedöma möjligheten att skapa innovativa donationsutbildningar som är anpassade efter verksamheternas och kursdeltagarnas behov samt till dagens digitala lärande

• utvärdera behovet av ytterligare donationsutbildningar

• vid behov prioritera vilka utbildningar som ska erbjudas

• utvärdera behovet av en läroplattform

Utbildningsgruppen har i uppdrag att sammanställa ärenden inför beslut i Vävnadsrådet. 

Utbildningsgruppens sammansättning
Utbildningssamordnaren fungerar som ordförande i gruppen och sammankallar till möten samt sammanställer ärenden till Vävnadsrådet.

Gruppen består förutom av utbildningssamordnaren av en ledamot från respektive VOG grupp.

Antal möten
Efter behov.

Mötesform
Teamsmöte och vid behov även möte i en lokal på ett sjukhus eller på en konferensanläggning.

Budget
Konferenskostnad vid behov som bokas och godkännes av utbildningssamordnaren.

Från projekt till permanent utbildningsgrupp
Vävnadsrådet tillstyrker den 30 maj år 2023 att permanenta utbildningsgruppen från 2024 och så länge VR har uppdrag från SKR.

Ledamöter

Catharina LindborgOrdförande
Elisabet NäslinVOG Ben
Helena LöfVOG Blod
Maria BrohlinVOG Cell
Sofia FränbergVOG Hematopoetiska stamceller
Marie ÖstlingVOG Kardiovaskulär vävnad
Pia LeanderssonVOG Könsceller
Ulrika Peetz HanssonVOG Organ
Carina Forslund VOG Ögonvävnad
Mali Sjetne RosdahlVice ord. Vävnadsrådet, adjungerad vid behov