Till startsidan

PGD – Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik


Preimplantatorisk genetisk diagnostik innebär att man hittar genetiska sjukdomar redan på embryostadiet, innan en graviditet påbörjats. På så sätt kan personer med allvarliga genetiska sjukdomar i släkten slippa avbryta graviditeter (om fostervattenprov påvisar sjukdom) eller föda svårt sjuka barn.

Projektet föreslog hur sådan vård skulle bedrivas för att harmonisera över landet. Rekommendationerna togs fram 2018 och ingår i SKR:s nationella vävnadsdokumentation.

NamnPlats
Elisabeth Syk Lundberg, ordförandeKarolinska universitetssjukhuset
Juliane BaumgartÖrebro universitetssjukhus
Britt FribergSkånes universitetssjukhus
Charles HansonSahlgrenska universitetssjukhuset
Tekla LindKarolinska universitetssjukhuset
Mats JohanssonLunds universitet
Stina JärvholmSahlgrenska universitetssjukhuset
Elizabeth NedstrandUniversitetssjukhuset i Linköping
Ann Thurin KjellbergSahlgrenska universitetssjukhuset
Helena WallströmKvinnokliniken Skellefteå
I projektgruppen ingick:

Länk till dokument