Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

PGD – Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik


Preimplantatorisk genetisk diagnostik innebär att man hittar genetiska sjukdomar redan på embryostadiet, innan en graviditet påbörjats. På så sätt kan personer med allvarliga genetiska sjukdomar i släkten slippa avbryta graviditeter (om fostervattenprov påvisar sjukdom) eller föda svårt sjuka barn.

Projektet föreslog hur sådan vård skulle bedrivas för att harmonisera över landet. Rekommendationerna togs fram 2018 och ingår i SKR:s nationella vävnadsdokumentation.


I projektgruppen ingick:

Elisabeth Syk Lundberg, ordförandeKarolinska universitetssjukhuset
Juliane BaumgartÖrebro universitetssjukhus
Britt FribergSkånes universitetssjukhus
Charles HansonSahlgrenska universitetssjukhuset
Tekla LindKarolinska universitetssjukhuset
Mats JohanssonLunds universitet
Stina JärvholmSahlgrenska universitetssjukhuset
Elizabeth NedstrandUniversitetssjukhuset i Linköping
Ann Thurin KjellbergSahlgrenska universitetssjukhuset
Helena WallströmKvinnokliniken Skellefteå

Länk till dokument

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp som bereder frågan om ersättning till könscellsdonatorer på uppdrag av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt