Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Svensk gametbank


Med ökade möjligheter till behandling med ägg- och spermiedonation ökar efter­frågan på donerade gameter. Inom VOG könsceller har vi de senaste åren arbetat med ett underlag för att skapa ett nationellt register över donatorer i Sverige, det så kallade ”Svenska Gamet Bank-projektet”. Syftet har varit dels att få en nationell överblick och samordning av donatorer, dels att underlätta utbytet av gameter samt att harmonisera utredningen av donatorer.

Rapporten redovisar verksamhetens nuläge, föreslår ett nytt sätt att samverka samt visar på möjligheter att sätta upp ett nationellt register för gamet­donatorer. Den har levererats till SKR/Inera AB och väntar på beslut.


I projektgruppen ingick:

Ann Thurin KjellbergVästra Götalandsregionen
Kersti LundinVästra Götalandsregionen
Julius Hreinsson
Ersatt fr nov. 2018 av Linda Savolainen
Region Stockholm
Kjell Wånggren
Ersatt i aug. 2018 av
Anneli Leskinen
Region Stockholm
Juliane BaumgartRegion Örebro län
Kajsa Lillhager RegionÖrebro län
Nils-Gunnar SolenstenLIVIO Fertilitets-centrum Umeå
Birgitta TysklindLIVIO Fertilitets-centrum Umeå
Johannes GudmunssonRegion Uppsala
Cecilia ÅlsjöRegion Uppsala
Stefan ZalavaryRegion Östergötland
Elizabeth Nedstrand
Ersatt fr maj 2018 av Susanne Liffner
Region Östergötland
Mona Bungum tom jan. 2019Region Skåne
Pia LeanderssonRegion Skåne

Länk till dokument

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp som bereder frågan om ersättning till könscellsdonatorer på uppdrag av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt