Till startsidan

Svensk gametbank


Med ökade möjligheter till behandling med ägg- och spermiedonation ökar efter­frågan på donerade gameter. Inom VOG könsceller har vi de senaste åren arbetat med ett underlag för att skapa ett nationellt register över donatorer i Sverige, det så kallade ”Svenska Gamet Bank-projektet”. Syftet har varit dels att få en nationell överblick och samordning av donatorer, dels att underlätta utbytet av gameter samt att harmonisera utredningen av donatorer.

Rapporten redovisar verksamhetens nuläge, föreslår ett nytt sätt att samverka samt visar på möjligheter att sätta upp ett nationellt register för gamet­donatorer. Den har levererats till SKR/Inera AB och väntar på beslut.

Namn
Ann Thurin KjellbergVästra Götalandsregionen
Kersti LundinVästra Götalandsregionen
Julius Hreinsson
Ersatt fr nov. 2018 av Linda Savolainen
Region Stockholm
Kjell Wånggren
Ersatt i aug. 2018 av
Anneli Leskinen
Region Stockholm
Juliane BaumgartRegion Örebro län
Kajsa Lillhager RegionÖrebro län
Nils-Gunnar SolenstenLIVIO Fertilitets-centrum Umeå
Birgitta TysklindLIVIO Fertilitets-centrum Umeå
Johannes GudmunssonRegion Uppsala
Cecilia ÅlsjöRegion Uppsala
Stefan ZalavaryRegion Östergötland
Elizabeth Nedstrand
Ersatt fr maj 2018 av Susanne Liffner
Region Östergötland
Mona Bungum tom jan. 2019Region Skåne
Pia LeanderssonRegion Skåne
I projektgruppen ingick:

Länk till dokument