Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Rekommendationer för dubbeldonation och embryodonation

Rekommendationer för dubbeldonation och embryodonation
Sedan 2019 är det tillåtet att donera både spermier och ägg (dubbeldonation) eller embryon (embryodonation) för att behandla barnlöshet. VOG Könsceller genomför under 2020-2021 ett arbete som är tänkt att ligga till grund för SKR:s rekommendationer.


I projektgruppen ingår:

Britt Friberg, ordförandeSödra Sverige
Helena WallströmVästerbotten
Juliane BaumgartÖrebro
Stefan ZalavaryÖstergötland
Malin HelmestamUppsala
Kersti LundinVästra Götaland
Anna Lena WennbergPrivat IVF
Erik EdlundStockholm
Stina JärvholmVästra Götaland

Länk till dokument

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp som bereder frågan om ersättning till könscellsdonatorer på uppdrag av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt