Till startsidan

Rekommendationer för dubbeldonation och embryodonation

Rekommendationer för dubbeldonation och embryodonation

Sedan 2019 är det tillåtet att donera både spermier och ägg (dubbeldonation) eller embryon (embryodonation) för att behandla barnlöshet. VOG Könsceller genomför under 2020-2021 ett arbete som är tänkt att ligga till grund för SKR:s rekommendationer.

Namn
Britt Friberg, ordförandeSödra Sverige
Helena WallströmVästerbotten
Juliane BaumgartÖrebro
Stefan ZalavaryÖstergötland
Malin HelmestamUppsala
Kersti LundinVästra Götaland
Anna Lena WennbergPrivat IVF
Erik EdlundStockholm
Stina JärvholmVästra Götaland
I projektgruppen ingår:

Länk till dokument