Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Åtgärder för att bevara av reproduktionsförmåga hos unga


Unga som måste genomgå en behandling som kan skada produktionen av könsceller, till exempel mot cancer, kan erbjudas att frysa ner ägg/äggstocksvävnad eller spermier. Dokumentet beskriver bland annat hur man ska skatta framtida infertilitetsrisk, och beslutsstöd för val av åtgärd för att i möjligaste mån bevara reproduktionsförmågan. Rekommendationerna togs fram 2015 och ingår i SKR:s nationella vävnadsdokumentation.


I projektgruppen ingick:

NamnLandsting/huvudman
Kenny Rodriguez Wallberg,ordf. Stockholm
Aleksander GiwercmanSkåne
Helena MörseSkåne
Birgit BorgströmStockholm
Cecilia PetersenStockholm
Stefan SöderhallStockholm
Jan OlofssonStockholm
Victoria KerosStockholm
Petra SandellUppsala
Ann ThurinVästra Götaland
Marianne JarfeltVästra Götaland

Se under fliken ”Reproduktionsbevarande arbete” och broschyrer (finns under dokument) som innehåller information till yngre och äldre barn på flera olika språk.

Länk till dokument

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp som bereder frågan om ersättning till könscellsdonatorer på uppdrag av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt