Till startsidan

Åtgärder för att bevara av reproduktionsförmåga hos unga


Unga som måste genomgå en behandling som kan skada produktionen av könsceller, till exempel mot cancer, kan erbjudas att frysa ner ägg/äggstocksvävnad eller spermier. Dokumentet beskriver bland annat hur man ska skatta framtida infertilitetsrisk, och beslutsstöd för val av åtgärd för att i möjligaste mån bevara reproduktionsförmågan. Rekommendationerna togs fram 2015 och ingår i SKR:s nationella vävnadsdokumentation.

NamnRegion/huvudman
Kenny Rodriguez Wallberg,ordf. Stockholm
Aleksander GiwercmanSkåne
Helena MörseSkåne
Birgit BorgströmStockholm
Cecilia PetersenStockholm
Stefan SöderhallStockholm
Jan OlofssonStockholm
Victoria KerosStockholm
Petra SandellUppsala
Ann ThurinVästra Götaland
Marianne JarfeltVästra Götaland
I projektgruppen ingick:

Se under fliken ”Reproduktionsbevarande arbete” och broschyrer (finns under dokument) som innehåller information till yngre och äldre barn på flera olika språk.

Länk till dokument