Till startsidan

ISBT128-koder för könsceller

ISBT-koder används inte inom könsceller internationellt idag men är ett krav för utomparsdonationer

VOG Könsceller har lämnat in förslag till ICCBBA på 6 komponentkoder baserat på klassnivå (spermie, ägg, embryo etc)

Utomparsdonationers volym i landet är ca 1000 per år

Behov av utrustning hos kliniker för att använda ISBT128

Per klinik behövs följande för att uppfylla kraven på ISBT-koder för utomparsdonationer:

  • en etikettskrivare och en streckkodsläsare
  • utveckling tillsammans med leverantörer av IT-system (LinnéFiler och WinIVF)

Kommande utveckling

Det finns även möjligthet att utreda behov av att använda streckkoder även för inomparsdonationer. Detta för att minska risken för fel vid manuell inmatning och öka spårbarheten.