Vävnadsrådet logo

DCD-projektet framgångsrikt avslutat

Projektet för införande av donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) är nu framgångsrikt avslutat. Den 10 mars avslutade DCD-projektet sitt snart fem års långa arbete med att införa donation efter cirkulationsstillestånd i Sverige. Projektet avslutades med en välbesökt nationell slutkonferens där projektet redogjorde för sina fina resultat. Sammantaget framgick att det finns gott stöd för att introducera DCD inom svensk sjukvård. För mer information om DCD var god se https://vavnad.se/dcd-projektet/

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt