Till startsidan

Hornhinnebanken Stockholm

Hornhinneverksamheten
Vävnadsinrättningen på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm samarbetar med sjuksköterskor, läkare och obduktionspersonal på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Rättsmedicin samt OFO Mellansverige. I vävnadsinrättningen framställs olika typer av transplantat som används vid operationer på S:t Erik. På Hornhinnebanken arbetar två biomedicinska analytiker som tillsammans med klinikens tre hornhinnekirurger planerar operationer beroende på tillgång till transplantat i banken. Vävnad som inte används till patienter, och som är godkänt för annat medicinskt ändamål, tas omhand av forskargrupper på Karolinska Institutet.

Anläggningen och kvalitetssystem
S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm Renrum klass D, GMP standard Hantering av vävnad sker enligt SOSFS 2099:30 Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

KONTAKT
e-post: per.montan@sll.se

POSTADRESS
S:t Eriks Ögonsjukhus
Hornhinnebanken
Polhemsgatan 50
112 82 Stockholm

Länk till egen sida