Vävnadsrådet logo

ProSang för benbanker

Som ett led i projektet Vävnadsanpassning av ProSang genomfördes i november ett regionmöte i Örebro för Uppsala-Örebro regionen samt Östergötland. Ett trettiotal besökare, från ortopedkliniker och blodcentraler samt vävnadssamordnare fick ta del av det nya anpassade systemet och införandeprocessen. Eftermiddagen ägnades åt studiebesök på benbanken Örebro och det fanns också möjlighet till praktisk övning i ProSang.

För mer information:

  • Helena Sävenstrand, Bitr Vävnadssamordnare, Region Örebro län
  • Anna Björkland, Regional Vävnadssamordnare, Uppsala
  • Peter Wildeman, Medicinskt Ansvarig, Benbanken, Region Örebro län
  • Ove Gefvert, Systemansvarig ProSang, Region Örebro län