Vävnadsrådet logo

Förklaringar

DAL Donationsansvarig läkare
DAS Donationsansvarig sjuksköterska