Vävnadsrådet logo

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

2-3 April
Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19.