Vävnadsrådet logo

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars
Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19