Vävnadsrådet logo

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars
Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation