Till startsidan

Utbildningstrappa

VOG organ har en representant, Ulrika Peetz Hansson, i Vävnadsrådets utbildningsgrupp. I samband med att Vävnadsrådets utbildningsgrupp har kvalitetssäkrat kurser som delfinansieras av Vävnadsrådet har en ny utbildningstrappa tagits fram.

Uppdaterad 2022-04-26 av:

  • Pia Löwhagen Hendén
  • Ulrika Peetz Hansson
  • Matilda Proos
  • Richard Zätterman
  • Karin Lindh
  • Anneli Holst