Vävnadsrådet logo

Webbplatsen genomgår förändring

Vi har påbörjat arbetet med att förbättra vår webbplats. Förändringen innebär en del förenklingar av menyer och strukturer samt att en del information rensas bort.