Vävnadsrådet logo

Webbplatsen genomgår förändring

Vi har påbörjat arbetet med att förbättra vår webbplats. Förändringen innebär en del förenklingar av menyer och strukturer samt att en del information rensas bort.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation