Vävnadsrådet logo

Ben

På dessa sidor hittar du som arbetar inom en vävnadsinrättning som hanterar ben, senor eller liknande vävnader information. Även för donationsverksamhet och användning/transplantation finns information.
För PCR-test av smittämnen hos donatorer av lårbenshuvud hänvisas till Laboratoriemedicinska länskliniken i Örebro och deras provtagningsanvisningar (sök: Multiplex).

Vävnadsbank för strukturella bengraft och senor

I Östersund finns en nationell vävnadsbank som tillhandahåller strukturella bengraft och senor för ortopedisk verksamhet i Sverige. Frågor och beställning skickas till E-postadress: benbank@regionjh.se

Introduktionsutbildning för dig som arbetar inom en vävnadsinrättning för ben

Öppna filmen i helskärm

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang” syftar till att möjliggöra användning av blodcentralernas IT-stöd för spårbarhet…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt