Utbildning
15
nov
2018

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

15 November Tyvärr är kursen inställd pga. för få kursdeltagare. » Läs mer

24
jan
2019

Nationellt donationsmöte 2019 i Linköping

24 -25 Januari Linköping » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Metodbeskrivningar

Allogen bentransplantation

Dokumentet beskriver rutiner kring donation, tillvaratagande, förvaring samt utlämnade/transport av benvävnad, caput femoris, från patienter som genomgår primär höftledsplastik med protes. Dokumentet är tänkt att ge nationella riktlinjer och fungera som en hjälp inför skapandet av lokala rutiner för benvävnadsinrättningar.

Metodbeskrivningen beskriver exklusionskriterier, hälsobedömning och samtycke av bendonator, rutiner kring tillvaratagande av benvävnad och provtagningskrav. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens föreskrift (2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler.

Metodbeskrivning med bilagor hittas under fliken ”Dokument”.

Autolog donation

I samband med vissa neurokirurgiska operationer och trauman, där risk för ödem som leder till inklämning av hjärnvävnaden föreligger, kan en bit av skallbenet behöva avlägsnas för en tid. Den borttagna biten skallben förvaras då paketerad sterilt i -40 grader eller kallare tills den transplanteras tillbaka till samma person.
Instruktion och tillvarataganderapport hittas under fliken ”Dokument”.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt