Vävnadsrådet logo

Nationellt arbete

Arbetet syftar till att stärka den nationella samordningen och främja användningen av gemensamma metoder, IT- och kodningssystem samt möjliggöra erfarenhetsutbyte och uppnå resurseffektivitet.
Arbetet ska vara kopplat till regelverket för vävnader och celler.
Målgruppen är ansvariga och personal vid vävnadsinrättningar för ben.

Vävnadsområdesgrupp Ben (VOG Ben)

Gruppen är sammansatt för att uppnå en optimal geografisk representation. Målsättning är en ortoped /region i gruppen, samt administrativ kompetens. Medlemmarna i gruppen är utsedda av respektive region. Möjlighet att adjungera resurspersoner till gruppen finns.

Organisation och deltagare

Ordförande Lennart Adamsson
Vice ordförande Lars Lundmark
Sekreterare, ansvarig VOG bens hemsideinformation Lena Nelander
Representant IT-grupp Lena Hörnestam
Representant kodgrupp Folke Knutson
FOU-ansvarig Anna Holmberg
Adjungerad, Per Wretenberg
Projektansvarig Per Ramberg

Regionala representanter

Norra regionen (1) Lars Lundmark
Volker Otten
Åke Hamberg
Gunilla Widegren
Uppsala/Örebroregionen (2) Folke Knutsson
Peter Wildeman
Stockholmsregionen  (3) Lennart Adamsson
Helene Lindberg
Sydöstra regionen  (4) Helén Bergvich
Region Västra Götaland  (VGR) (5) Lena Hörnestam
Region Skåne (6) Anna Holmberg

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt