Utbildning
22
feb
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

22-23 Februari Hjortviken konferenscenter, Hindås » Läs mer

08
mar
2018

EDHEP

8-9 Mars Friiberghs Herrgård, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

14
mar
2018

Specialkurs i vävnadsdonation

14-16 Mars Skånes Universitetssjukhus, Lund. Program » Läs mer

12
apr
2018

Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

12-13 April Hjortviken konferenscenter, Hindås,  Program » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Göteborg

Cell och Vävnadslaboratoriet på Klinisk Kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en gemensam core facilitet med syfte att fungera som ett resurscenter för tillståndspliktig cell- och vävnadsverksamhet. På Cell och Vävnadslaboratoriet bedrivs idag verksamhet i form av tillverkning av avancerade terapiläkemedel (ATMP) samt hantering av celler och vävnader för användning på människa. Cell och Vävnadslaboratoriet har möjlighet att ta emot nya projekt inom cellterapi och vävnadstransplantation för kliniskt ändamål.

Cellterapi vid Cell och Vävnadslaboratoriet

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har det sedan 1990-talet pågått forskning syftande till human cellterapi för behandling av ledbroskskador. Ca 2000 patienter har blivit behandlade med autologa broskceller framtagna vid Cell och Vävnadslaboratoriet (tidigare Brosklaboratoriet) och i världen har mer än 30000 patienter behandlats med denna metod.

Cell och Vävnadslaboratoriet har flera samarbetsprojekt inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och bedriver idag kliniska försök med cellterapi omfattande mesenkymala stamceller för behandling av degenererande ryggdiskar och broskceller för behandling av ledbroskskador i samarbete med avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska Akademin. Inom vävnadsverksamheten hanteras omhändertagande av hjärtklaffar och kärl för transplantationsverksamhet i samarbete med Thoraxoperation och Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anläggning och kvalitetssystem

Verksamheten är granskad och godkänd av Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Sedan år 2000 innehas tillverkningstillstånd för tillverkning av kliniska prövningsläkemedel i form av autologa broskceller och benmärgceller. Cell och Vävnadslaboratoriet innehar även vävnadsinrättningstillstånd avseende hantering av humana celler avsedda för framställning av läkemedel, vävnadsinrättningstillstånd för hjärtklaffar och kärl samt tillstånd att under sjukhusundantaget tillverka läkemedel i form av autologa mesenkymala stamceller.

Tillverkning av kliniska prövningsläkemedel samt läkemedel under sjukhusundantaget sker i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice), sakkunnig person (QP) är Catherine Concaro med Kajsa Silfverstrand som ersättare. Hantering av humana celler och vävnader som ej klassas som läkemedel sker i enlighet med kvalitetsledningssystem beskrivet i Socialstyrelsens föreskrifter 2009:31. Det övergripande medicinska ansvaret ligger på verksamhetschef Anders Lindahl, men respektive process har sin egen medicinskt ansvarige läkare.

Anläggningen består av två B-klassade renrum (med klass A i LAF-bänk) för cellterapi och ett C-klassat renrum (med klass A i LAF-bänk) för vävnadsverksamhet med tillhörande slussar och serviceutrymmen.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt