Utbildning
26
sep
2019

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

26 September Elite Stora Hotellet Linköping » Läs mer

03
okt
2019

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

3 Oktober Friiberghs Herrgård, Örsundsbro » Läs mer

08
okt
2019

Kurs inom Riskbedömning

8 Oktober Radisson Blu, Sky City, Stockholm » Läs mer

11
okt
2019

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK

11 Oktober Stora hotellet, Linköping » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Göteborg

Cell och Vävnadslaboratoriet på Klinisk Kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en gemensam core facilitet med syfte att fungera som ett resurscenter för tillståndspliktig cell- och vävnadsverksamhet. På Cell och Vävnadslaboratoriet bedrivs idag verksamhet i form av tillverkning av avancerade terapiläkemedel (ATMP) samt hantering av celler och vävnader för användning på människa. Cell och Vävnadslaboratoriet har möjlighet att ta emot nya projekt inom cellterapi och vävnadstransplantation för kliniskt ändamål.

Cellterapi vid Cell och Vävnadslaboratoriet

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har det sedan 1990-talet pågått forskning syftande till human cellterapi för behandling av ledbroskskador. Ca 2000 patienter har blivit behandlade med autologa broskceller framtagna vid Cell och Vävnadslaboratoriet (tidigare Brosklaboratoriet) och i världen har mer än 30000 patienter behandlats med denna metod.
Cell och Vävnadslaboratoriet har flera samarbetsprojekt inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och bedriver idag kliniska försök med cellterapi omfattande broskceller för behandling av ledbroskskador. I samarbete med avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska Akademin har kliniska försök med mesenkymala stamceller gjorts på patienter med degenererande ryggdiskar. Resultatinsamling pågår för att besluta om ev. fortsatta kliniska försök. Inom vävnadsverksamheten sker även omhändertagande av hjärtklaffar, kärl och autolog benlambå i samarbete med Thoraxoperation, Transplantationscentrum och Neurokirurgen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anläggning och kvalitetssystem

Verksamheten är granskad och godkänd av Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Sedan år 2000 innehas tillverkningstillstånd för tillverkning av kliniska prövningsläkemedel i form av autologa broskceller och benmärgceller. Cell och Vävnadslaboratoriet innehar även vävnadsinrättningstillstånd avseende hantering av humana celler avsedda för framställning av läkemedel, vävnadsinrättningstillstånd för hjärtklaffar, kärl och autologa benlambåer, samt tillstånd att under sjukhusundantaget tillverka läkemedel i form av autologa mesenkymala stamceller.
Tillverkning av kliniska prövningsläkemedel samt läkemedel under sjukhusundantaget sker i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice), sakkunnig person (QP) är Catherine Concaro. Hantering av humana celler och vävnader som ej klassas som läkemedel sker i enlighet med kvalitetsledningssystem beskrivet i Socialstyrelsens föreskrifter 2009:31. Verksamhetsansvaret ligger på Anders Lindahl, men respektive process har sin egen medicinskt ansvarige läkare.
Anläggningen består av två B-klassade renrum (med klass A i LAF-bänk) för cellterapi och ett C-klassat renrum (med klass A i LAF-bänk) för vävnadsverksamhet med tillhörande slussar och serviceutrymmen.

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt