Utbildning
12
sep
2018

Kurs inom ATMP: Validering av Anläggning och Process

12 september Arlanda Radison Blue » Läs mer

27
sep
2018

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

27-28 Sept. Riverton Hotell, Göteborg. » Läs mer

03
okt
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

3-4 Oktober Friiberghs Herrgård, Örsundsbro » Läs mer

15
nov
2018

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

15 November The Lodge, Genarp » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Lund

Vid Lunds universitet pågår arbete med cellterapiverksamhet inom två separata områden med separata faciliteter och personal. Prof. Stefan Scheding ansvarar för arbete gällande hematopoetiska stamceller och mesenkymala stamceller, medan Malin Parmar ansvarar för studier med stamceller som behandling för Parkinsons sjukdom.

Cellterapi med neurala stamceller för Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom orsakas av progressiv nervcellsdöd i en specifik del av hjärnan som kallas för substantia nigra. Vi kan i nuläget inte förhindra denna celldöd, men vi kan istället prova att ersätta de döda cellerna med nya transplanterade nervceller. I Lund pågår två strategier för regenerativ behandling av Parkinsonpatienter med transplanterade celler.

Den första strategin involverar transplantation av hjärnvävnad från donerade, aborterade foster. Hjärnvävnaden dissikeras och lagras i 1-3 dagar innan den transplanteras till det berörda området i patientens hjärna. Eftersom denna vävnad inte odlas eller manipuleras ytterligare, så klassificeras inte denna cellterapi som läkemedel för avancerad terapi, s k ATMP. Detta projekt utförs inom ett EU-samarbete som kallas ”Transeuro”, och transplantation av patienter i Lund förväntas pågå under 2014-2015. Mer information om projektet hittar du här: http://www.transeuro.org.uk/ 

Eftersom donerad fostervävnad är en knapp och svårhanterlig resurs med potentiella etiska dilemma, arbetar vi i Lund också med en alternativ strategi till att producera nya nervceller till Parkinsonpatienter. Detta projekt involverar användning av humana embryonala stamceller vilka differentieras till relevanta nervcellskulturer i laboratoriet för att sedan kunna transplanteras till patienten.  Dessa celler har ännu bara testats i djurmodeller, men i samarbete med företaget Roslin Cells i Edinburgh, arbetar vi i nuläget med att kunna producera cellerna under GMP-betingelser samt att söka tillstånd till klinisk prövning av cellerna som ATMP. Arbetet med embryonala stamceller utförs som en del av ett EU- projekt kallat ”NeuroStemcellRepair”. Mer information om projektet hittar du här: http://www.neurostemcellrepair.org/  

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt