Utbildning
22
feb
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

22-23 Februari Hjortviken konferenscenter, Hindås » Läs mer

08
mar
2018

EDHEP

8-9 Mars Friiberghs Herrgård, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

14
mar
2018

Specialkurs i vävnadsdonation

14-16 Mars Skånes Universitetssjukhus, Lund. Program » Läs mer

12
apr
2018

Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

12-13 April Hjortviken konferenscenter, Hindås,  Program » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Örebro

Cellterapi vid Vävnadsinrättningen ÖLL

Cellterapiverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro, vilken tillhör Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län, är under uppbyggnad. I ett första steg mot behandling av patienter har samarbeten etablerats mellan Professor Ole Fröbert, Kardiologiska Kliniken på USÖ och Rigshospitalet i Köpenhamn och Universitetet i Leiden, Holland. I pågående in vitro försök studeras mesenkymala stemceller från fettvävnad (ADSC) och benmärg (BMSC) för autolog stamcellsterapi av ischemisk  hjärtsjukdom.

Anläggning och kvalitetssystem

Universitetssjukhuset, Örebro
En ny B-rums-facilitet är under projektering och kommer byggas i anslutning till övriga renrum vid vävnadsinrättningen.

Vävnadsinrättningen omfattas av Laboratoriemedicinska Länsklinikens kvalitetssystem och tillstånd för cellterapiverkssamhet kommer att sökas.

Stöd vid samarbete

Välkommen att kontakta oss för etablering av nya samarbeten och projekt inom cellterapiverksamhet.

Laboratoriemedicinska kliniken

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt