Utbildning
12
sep
2018

Kurs inom ATMP: Validering av Anläggning och Process

12 september Arlanda Radison Blue » Läs mer

27
sep
2018

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

27-28 Sept. Riverton Hotell, Göteborg. » Läs mer

03
okt
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

3-4 Oktober Friiberghs Herrgård, Örsundsbro » Läs mer

15
nov
2018

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

15 November The Lodge, Genarp » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Örebro

Cellterapi vid Vävnadsinrättningen ÖLL

Cellterapiverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro, vilken tillhör Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län, är under uppbyggnad. I ett första steg mot behandling av patienter har samarbeten etablerats mellan Professor Ole Fröbert, Kardiologiska Kliniken på USÖ och Rigshospitalet i Köpenhamn och Universitetet i Leiden, Holland. I pågående in vitro försök studeras mesenkymala stemceller från fettvävnad (ADSC) och benmärg (BMSC) för autolog stamcellsterapi av ischemisk  hjärtsjukdom.

Anläggning och kvalitetssystem

Universitetssjukhuset, Örebro
En ny B-rums-facilitet är under projektering och kommer byggas i anslutning till övriga renrum vid vävnadsinrättningen.

Vävnadsinrättningen omfattas av Laboratoriemedicinska Länsklinikens kvalitetssystem och tillstånd för cellterapiverkssamhet kommer att sökas.

Stöd vid samarbete

Välkommen att kontakta oss för etablering av nya samarbeten och projekt inom cellterapiverksamhet.

Laboratoriemedicinska kliniken

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt