Utbildning
07
sep
2017

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

7 September Margretetorp Gästgivaregård utanför Båstad » Läs mer

05
okt
2017

EDHEP

5-6 Oktober Friiberghs Herrgård, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

05
okt
2017

Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

5-6 Oktober Hjortviken konferenscenter » Läs mer

09
nov
2017

EDHEP

9-10 November Stiftsgården Åkersberg, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Örebro

Cellterapi vid Vävnadsinrättningen ÖLL

Cellterapiverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro, vilken tillhör Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län, är under uppbyggnad. I ett första steg mot behandling av patienter har samarbeten etablerats mellan Professor Ole Fröbert, Kardiologiska Kliniken på USÖ och Rigshospitalet i Köpenhamn och Universitetet i Leiden, Holland. I pågående in vitro försök studeras mesenkymala stemceller från fettvävnad (ADSC) och benmärg (BMSC) för autolog stamcellsterapi av ischemisk  hjärtsjukdom.

Anläggning och kvalitetssystem

Universitetssjukhuset, Örebro
En ny B-rums-facilitet är under projektering och kommer byggas i anslutning till övriga renrum vid vävnadsinrättningen.

Vävnadsinrättningen omfattas av Laboratoriemedicinska Länsklinikens kvalitetssystem och tillstånd för cellterapiverkssamhet kommer att sökas.

Stöd vid samarbete

Välkommen att kontakta oss för etablering av nya samarbeten och projekt inom cellterapiverksamhet.

Laboratoriemedicinska kliniken

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt