Utbildning
09
nov
2017

EDHEP

9-10 November Inställd kurs! Stiftsgården Åkersberg, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

13
nov
2017

Temadag-Cellterapi – ATMP & icke-ATMP – behandling av patient inom svensk hälso- och sjukvård

13 November Radisson Blu Arlandia Hotel, Kabin vägen 3, Stockholm. » Läs mer

16
nov
2017

EDHEP

16-17 November Hjortviken konferenscenter, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

21
nov
2017

Avancerad Donationsutbildning

21-23 November Torekov » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Örebro

Cellterapi vid Vävnadsinrättningen ÖLL

Cellterapiverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro, vilken tillhör Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län, är under uppbyggnad. I ett första steg mot behandling av patienter har samarbeten etablerats mellan Professor Ole Fröbert, Kardiologiska Kliniken på USÖ och Rigshospitalet i Köpenhamn och Universitetet i Leiden, Holland. I pågående in vitro försök studeras mesenkymala stemceller från fettvävnad (ADSC) och benmärg (BMSC) för autolog stamcellsterapi av ischemisk  hjärtsjukdom.

Anläggning och kvalitetssystem

Universitetssjukhuset, Örebro
En ny B-rums-facilitet är under projektering och kommer byggas i anslutning till övriga renrum vid vävnadsinrättningen.

Vävnadsinrättningen omfattas av Laboratoriemedicinska Länsklinikens kvalitetssystem och tillstånd för cellterapiverkssamhet kommer att sökas.

Stöd vid samarbete

Välkommen att kontakta oss för etablering av nya samarbeten och projekt inom cellterapiverksamhet.

Laboratoriemedicinska kliniken

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt