Utbildning
12
sep
2018

Kurs inom ATMP: Validering av Anläggning och Process

12 september Arlanda Radison Blue » Läs mer

27
sep
2018

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

27-28 Sept. Riverton Hotell, Göteborg. » Läs mer

03
okt
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

3-4 Oktober Friiberghs Herrgård, Örsundsbro » Läs mer

15
nov
2018

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

15 November The Lodge, Genarp » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Stockholm, Vecura

Vecura är en core facilitet vid Kliniskt forskningscentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset som har till uppdrag att tillgodose behovet av tillverkning av Avancerade Terapiläkemedel (ATMP) för klinisk prövning samt hantering av celler och vävnad för användning på människa (ej läkemedelsklassade), främst för forskare vid Stockholms läns landsting och KI .

Verksamheten har tillstånd som vävnadsinrättning både från Socialstyrelsen/Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket samt tillverkningstillstånd för prövningsläkemedel utfärdat av Läkemedelsverket.

Bearbetning av celler och vävnader som inte klassas som läkemedel hanteras i renrum dedikerade för vävnadsinrättningens verksamhet. Bearbetning av celler som klassas som läkemedel (ATMP) sker enligt Good Manufacturing Practice (GMP) i vår GMP-anläggning. Dessa läkemedelsprodukter används i kliniska prövningar eller under sjukhusundantaget.

Vecura tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och finansieras av Stockholms läns landsting, SKL anslag, användare (avgiftsbaserad service) samt andra anslag.

Cellterapi vid Vecura

Vid vävnadsinrättningen pågår i dagsläget projekt med Mesenkymala stamceller (Katarina Le Blanc) och med Hepatocyter (Bo-Göran Ericzon). Projekten drivs till stor del i forskargruppens egen regi med egen personal.

Som core facilitet samarbetar Vecura med många olika grupper inom Karolinska Universitetssjukhuset och forskare på KI. Oftast sitter forskarna på den produktspecifika kunskapen, tillverkningsmetoden och säkerhetsaspekter sett från ett medicinskt perspektiv medan Vecura bidrar med lång erfarenhet av kvalitet och säkerhet vid tillverkning av celler och genterapivektorer. Tillsammans arbetar vi för säkra och effektiva produkter. Vecuras roll skiljer sig åt i olika projekt. Allt från att Vecuras personal sätter upp processen, validerar och tillverkar produkten till att de externa grupperna utför stora delar av arbetet själva i Vecuras lokaler.

Vecura har för närvarande 10 personer anställda som arbetar med tillverkning, kvalitetskontroller och kvalitetssäkring, främst inom GMP verksamheten.

GMP anläggningen vid Vecura invigdes 1996 och den första produkten gavs till patient med kardiovaskulär sjukdom 1999 (plasmid DNA innehållande VEGF gen). I och med att den nya EU förordnigen 1394/2007 ATMP kom blev behovet större för tillverkning av cellterapiprodukter enligt GMP och den första cellterapiprodukten tillverkad vid Vecura gavs till patient 2008. Ett år senare fick Vecura även tillstånd att bedriva verksamhet som vävnadsinrättning, detta för att kunna bemöta behovet efter att den nya lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler (2008:286) hade trätt i kraft. Vid Vecura hanteras många olika typer av celler och vävnader, samt tillverkning av virusvektorer och plasmid DNA. Över 30 olika produkter har tillverkats vid Vecura sedan starten.

Anläggning och kvalitetssystem

Tillstånd

Vecura har tillstånd både från Läkemedelsverket (LV) och Socialstyrelsen/Inspektionen för vård och omsorg (SOS/IVO)

Tillstånd från LV:

 • Tillstånd att tillverka prövningsläkemedel inkl import och frisläppning från 3:e land
 • Tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning (avser hantering av humana celler för framställning av läkemedel)
 • Tillstånd att tillverka läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget
 • Tillstånd till partihandel med prövningsläkemedel

Tillstånd från SOS/IVO:

 • Tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning

GMP-anläggning

Tillverkning av läkemedel för klinisk prövning sker enligt GMP. Sakkunnig person (QP) är Gudmund Hedenskog. GMP anläggningen består av totalt 9 renrum för tillverkning, vilka är uppdelade m a p celler respektive plasmid DNA: 7 klass B rum (med klass A i LAF-bänk) varav ett är klassat för Biosafety Level 2/3, 1 klass C rum och 1 klass D rum.

I anläggningen finns även 3 renrum för förvaring, disk, autoklavering, buffertberedning etc.

Vävnadsinrättning

Hantering av humana celler och vävnader sker enligt det ledningssystem som finns beskrivet i SOSF 2009:31. Medicinskt ansvarig vid vävnadsinrättningen är Edvard Smith. Delegat för det medicinska ansvaret inom respektive projekt finns. Vävnadsinrättningen består av 3 renrum som uppfyller renhetsklass C med klass A i LAF-bänk.

Stöd vid samarbete – Vecura kan erbjuda:

 • Lokaler vid vävnadsinrättning och upprättning av rutiner kring tillvaratagande och hantering av celler och vävnader
 • GMP tillverkning av ATMP: cell banker, cellterapiprodukter, plasmid DNA och virusvektorer
 • Aseptisk fyllning
 • Kvalitetskontroller (QC)
 • Stabilitetstestprogram
 • Import och frisläppning från 3:e land
 • Partihandel inom EU

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt