Utbildning
03
okt
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

3-4 Oktober Friiberghs Herrgård, Örsundsbro » Läs mer

27
nov
2018

Avancerad Donationsutbildning

27-29 November Torekov hotell » Läs mer

06
dec
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

6-7 December Friiberghs Herrgård, Örsundsbro » Läs mer

24
jan
2019

Nationellt donationsmöte 2019 i Linköping

24 -25 Januari Linköping » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Donation av blod, celler, vävnader och organ

Donation av blod, celler, vävnader och organ kan samordnas mellan olika typer av verksamheter. Exempelvis finns, inom sjukvården, personer utsedda med särskillt ansvar för flera typer av donationer. Dessa sidor beskriver olika typer av samordnade arbete som bedrivs i lokalt, regionalt eller nationellt.

Vävnadsrådets arbete med donationsfrågan

En arbetsgrupp har på uppdrag av Vävnadsrådet arbetat med förbättringar av donationsverksamhet i Sverige. Gruppens arbete omfattade blod, vävnader och organ från både levande och avlidna donatorer.

Gruppen arbetade enligt en plan som fastställdes 2011.

Resultat är en mall för kvalitetshandbok för donation från avlidna samt utbildningar.

Utbildningar donation

Vår grundläggande webbutbildning i donation finns här.

Aktuella utbildningar i Vävnadsrådets regi finns samlade under Utbildning

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt