Utbildning
21
nov
2017

Avancerad Donationsutbildning

21-23 November Torekov » Läs mer

08
mar
2018

EDHEP

8-9 Mars Friiberghs Herrgård, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

14
mar
2018

Specialkurs i vävnadsdonation

14-16 Mars Skånes Universitetssjukhus, Lund. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Donation av blod, celler, vävnader och organ

Donation av blod, celler, vävnader och organ kan samordnas mellan olika typer av verksamheter. Exempelvis finns, inom sjukvården, personer utsedda med särskillt ansvar för flera typer av donationer. Dessa sidor beskriver olika typer av samordnade arbete som bedrivs i lokalt, regionalt eller nationellt.

Vävnadsrådets arbete med donationsfrågan

En arbetsgrupp har på uppdrag av Vävnadsrådet arbetat med förbättringar av donationsverksamhet i Sverige. Gruppens arbete omfattade blod, vävnader och organ från både levande och avlidna donatorer.

Gruppen arbetade enligt en plan som fastställdes 2011.

Resultat är en mall för kvalitetshandbok för donation från avlidna samt utbildningar.

Utbildningar donation

Vår grundläggande webbutbildning i donation finns här.

Aktuella utbildningar i Vävnadsrådets regi finns samlade under Utbildning

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt