Vävnadsrådet logo

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp som bereder frågan om ersättning till könscellsdonatorer på uppdrag av SKL. Deras resultat kommer att överlämnas till SKL hösten 2016. Inriktningen är att åstadkomma en nationell rekommendation om ersättning av såväl ägg- som spermiedonatorer.

VOG könscellers tidigare rekommendation om riktlinjer för assisterad befruktning som togs fram på uppdrag av SKL (se Assisterad befruktning – uppföljningsrapport maj 2014) håller på att uppdateras med avseende på lagändringen rörande ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning.

Frågan om utbud och finansiering av assisterad befruktning till ensamstående kvinnor avgörs av respektive vårdhuvudman.

Föreskrifter med anledning av den nya lagen om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning som träder i kraft 1 april 2016 har ännu inte fastställts av Socialstyrelsen.

För närmare information om lokala rutiner hänvisas till  respektive fertilitetsklinik.