Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp som bereder frågan om ersättning till könscellsdonatorer på uppdrag av SKL. Deras resultat kommer att överlämnas till SKL hösten 2016. Inriktningen är att åstadkomma en nationell rekommendation om ersättning av såväl ägg- som spermiedonatorer.

VOG könscellers tidigare rekommendation om riktlinjer för assisterad befruktning som togs fram på uppdrag av SKL (se Assisterad befruktning – uppföljningsrapport maj 2014) håller på att uppdateras med avseende på lagändringen rörande ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning.

Frågan om utbud och finansiering av assisterad befruktning till ensamstående kvinnor avgörs av respektive vårdhuvudman.

Föreskrifter med anledning av den nya lagen om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning som träder i kraft 1 april 2016 har ännu inte fastställts av Socialstyrelsen.

För närmare information om lokala rutiner hänvisas till  respektive fertilitetsklinik.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt