Kategorier

category.php

Publicerat 2020-12-21

Tillstånd som krävs för avancerade terapiläkemedel inom svensk hälso- och sjukvård.

VOG cell har tagit fram ett dokument som beskriver de tillstånd som krävs för avancerade terapiläkemedel inom svensk hälso- och sjukvård.

Publicerat 2020-06-02

Ny arbetsgrupp: VOG feces

Inom Vävnadsrådet har bildats en ny arbetsgrupp VOG feces för att arbeta med att skapa rutiner och rekommendationer nu när Fecal Microbiota Transplantation (FMT) börjar… >> Läs mer

Publicerat 2020-05-20

Läkemedelsverket varnar för obeprövade cellbaserade terapier

Läkemedelsverket avråder patienter och allmänheten från användning av obeprövade och experimentella cellbaserade terapier. Behandlingarna har inte genomgått kliniska prövningar och därför är de inte godkända.

Publicerat 2020-05-04

Uppdaterad rekommendation från ECDC om Covid-19 och SoHo.

European Centre for Disease Prevention and Control har uppdaterat sina rekommendationer ang SoHo och COVID-19. Det inkluderar nu även reproduktiv vävnad och vissa andra vävnader…. >> Läs mer

Publicerat 2020-03-18

DCD-projektet framgångsrikt avslutat

Projektet för införande av donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) är nu framgångsrikt avslutat. Den 10 mars avslutade DCD-projektet sitt snart fem års långa arbete med att… >> Läs mer

Publicerat 2019-08-27

AKTUELL INFORMATION FRÅN DCD-PROJEKTET – AUGUSTI 2019

Information om fortsatt arbete med donation efter cirkulationsstillestånd på pilotsjukhusen Det nationella projektet för donation efter cirkulationsstillestånd (DCD), Vävnadsrådet (https://vavnad.se/dcd-projektet/), vill härmed meddela att inga… >> Läs mer

Om vävnadsrådet

Den nationella samverkansgruppen för organ, celler, vävnader och blod, Vävnadsrådet, arbetar med tolkning och tillämpning av lagar och regler, terminologi, kodverk, ledningssystem för kvalitet, spårbarhet och IT stöd samt erbjuder utbildning för personal som arbetar inom rådets intresseområden. Samarbete mellan regionerna säkerställs genom de sjukvårdsregionala vävnadssamordnarna (AU) samt de nationellt sammansatta expertgrupperna (VOG).

Kontakt

Funktionsbrevlåda
info@vavnad.se

Sveriges Kommuner och Regioner