Vävnadsrådet logo

SKR rekommenderar

Det har skett en uppdatering av SKRs rekommendation om assisterad befruktning. Förändringen innebär att rekommendationen anpassas till de lagändringar som möjliggör behandling utan genetisk koppling till någon av föräldrarna.

2019 infördes en ändring i lagen om genetisk integritet som innebär att det inte längre finns ett krav på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder.

Rekommendation assisterad befruktning november 2022

Assisterad befruktning embryodonation och dubbeldonation, Socialstyrelsen