Vävnadsrådet logo

Nationellt arbete

Projektledare

Kerstin Engman Kentor IT AB Stockholm

Medlemmar i styrgrupp DCD
Ordinarie medlemmar

Ordförande Vakant
Annika Tibell Professor i medicinsk etik, sakkunnig i organdonation SLL Stockholm
Anders Lindahl Professor, verksamhetschef klinisk kemi, Sahlgrenska sjukhuset Västra Götalandsregionen
Johan Thunberg Ordf SIS, Umeå
Catarina Tingsvik v ordf. Riksföreningen anestesi och intensivvård, AnIva

Medlemmar i projektgruppen

Hans Lindblom RDAS Stockholm
Kerstin Karud Transplantationskoordinator Malmö
Markus Gäbel Transplantationskirurg Göteborg
Linda Gyllström Krekula Med Dr, Socionom Stockholm
Stefan Ström RDAL, Medicinskt och etiskt ansvarig Uppsala Örebro

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt