Vävnadsrådet logo

Donation av blod, celler, vävnader och organ

Donation av blod, celler, vävnader och organ kan samordnas mellan olika typer av verksamheter. Exempelvis finns, inom sjukvården, personer utsedda med särskillt ansvar för flera typer av donationer. Dessa sidor beskriver olika typer av samordnade arbete som bedrivs i lokalt, regionalt eller nationellt.

Vävnadsrådets arbete med donationsfrågan

En arbetsgrupp har på uppdrag av Vävnadsrådet arbetat med förbättringar av donationsverksamhet i Sverige. Gruppens arbete omfattade blod, vävnader och organ från både levande och avlidna donatorer.

Gruppen arbetade enligt en plan som fastställdes 2011.

Resultat är en mall för kvalitetshandbok för donation från avlidna samt utbildningar.

Utbildningar donation

Aktuella utbildningar i Vävnadsrådets regi finns samlade under Utbildning

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt