Till startsidan

Ägg- och spermiedonation

Hur känns det att inte kunna bli gravid och få ta emot ägg eller spermier från någon annan? Vad är det som får vissa människor att göra en god gärning, som att donera?

Det finns många i Sverige som är ofrivilligt barnlösa. En del av dem kan få hjälp med assisterad befruktning. I vissa fall krävs det donerade ägg och/eller spermier för att de ska ha en chans att bli gravida och behovet av donatorer är stort.

I filmen får vi följa berättelserna från en mottagare av donerade ägg, en äggdonator, en man som har blivit pappa tack vare donerade spermier samt en kvinna i ett samkönat par som har tagit emot donerade spermier.

En gåva av liv – hela filmen

Offentliga kliniker som utför ägg- och spermiedonation dit du kan vända dig om du vill hjälpa barnlösa.

Skånes universitetssjukhus, Malmö
Reproduktionsmedicinskt Centrum
Telefon: 040-332164
Hemsida

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm
Reproduktionsmedicin Karolinska
Telefon: 08-585 814 32
Hemsida

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Enheten för reproduktionsmedicin
Telefon: 031-342 10 00
Hemsida

Universitetssjukhuset Örebro
Fertilitetsenheten
Telefon: 019-602 18 95
Hemsida

Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Reproduktionscentrum
Telefon: 018-611 57 07
Hemsida

Universitetssjukhuset, Linköping
Reproduktionsmedicinskt centrum
Telefon: 010-105 94 85
Hemsida

IVF-Kliniken Umeå
i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Telefon: 090-785 26 00
Hemsida