Vävnadsrådet logo

Donationsutredningen – kommentar till Socialdepartementet

Under veckan har Socialdepartementet skickat ut ett pressmeddelande angående departementets bedömning av donationsutredningens förslag och beslutet om att tillsätta en ny utredning för att göra lagändringar på området organdonation. Den massmediala bevakningen har skapat en del frågor och funderingar bland hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller särskilt den personal som skall medverka då DCD-projektet (Vävnadsrådet, SKL) den 5/2 startar den s.k. DCD-piloten. DCD ”Donation after Circulatory Death” eller på svenska ”Donation efter cirkulationsstillestånd” är en i många länder väl etablerad donationsprocess som nu skall testas på sex utvalda sjukhus i Sverige. Därefter kommer DCD-processen att utvärderas och om allt faller väl ut införas permanent.

DCD-projektet har i samråd med DCD-projektets styrgrupp samt Kjell Asplund, ordförande för DCD-pilotens säkerhetskommitté, skickat ut en förklarande kommentar som komplement till Socialdepartementets pressmeddelande.

Kommentaren har skickats till Socialstyrelsen, samverkansgruppen för landets Regionala Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor (RDAL/RDAS), transplantationskirurgiska klinikerna och alla medverkande i de DCD-team som kommer att arbeta kliniskt under pilotperioden. I detta mail bifogas filen med DCD-projektets kommentar.”

Kommentar till Socialdepartementet

/Kerstin Engman
Projektledare DCD-projektet