Vävnadsrådet logo

Donationsveckan 2019

Donationsveckan 2019 är den 4-10 november. Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Socialstyrelsen har också producerat filmer och bildspel för delning och spridning.  För mer information se Socialstyrelsens hemsida.