Vävnadsrådet logo

Europarådets publicerade guide om kommersiell vinning i samband med donation

” Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts from living or deceased donors”

https://rm.coe.int/guide-financial-gain/16807bfc9a

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt