Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

15
sep
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

15-17 September Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Hornhinnebanken Göteborg

Sahlgrenskas Hornhinnebank ligger på Ögonkliniken SU/Mölndal, och har funnits sedan 1990. Vi omhändertar hornhinnor från ungefär 120 avlidna donatorer varje år. Hornhinnorna används till hornhinnetransplantationer, främst vid den egna kliniken, men även på andra transplanterande kliniker.

På Hornhinnebanken arbetar två biomedicinska analytiker och de utför allt förberedande arbete inför hornhinnetransplantation; identifiering av lämplig donator, initiering av samtyckesutredning, tillvaratagande, vävnadsförvaring, kvalitetskontroll samt preparering av vävnad inför transplantation. Vid donationsutredning och samtyckesutredning tar man även hjälp av donationsansvariga sjuksköterskor i regionen.

Anläggningen och kvalitetssystem
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Renrum (D klassat)
Donation och tillvaratagande av vävnad sker enligt SOSFS 2009:30
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

KONTAKT
e-post: wolf.wonneberger@vgregion.se
Telefon Hornhinnebanken: 031-3433118

POSTADRESS
Hornhinnebanken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ögonsjukvården SU/M
431 80 Mölndal

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang” syftar till att möjliggöra användning av blodcentralernas IT-stöd för spårbarhet…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt