Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Hornhinnebanken Örebro

Idag erhåller vi donerad vävnad från 8 st sjukhus i vår region, Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Karlstad, Falun, Uppsala, Västerås och Enköping. Vi har även samarbete med såväl nationella som Internationella Hornhinnebanker.
Beställning av Hornhinnor och transplantat kommer i huvudsak från Ögon Operation i Örebro. Där finns 3 st transplanterande kirurger anställda. Vi får även beställningar från andra Ögon avdelningar runt om i Sverige. Hornhinnebanken färdigställer även DMEK och DSAEK transplantat som levereras direkt till ögonoperation vid USÖ. Hornhinnebanken gör även tillvaratagande och beredning av amnion och sklera.
På USÖ finns koordinatorer som utreder lämpliga donatorer från USÖ, Lindesberg och Karlskoga. Övriga sjukhus i regionen utreder sina donatorer.

KONTAKT
e-post: Hornhinnebank@regionorebrolan.se

POSTADRESS
Universitetssjukhuset
Hornhinnebanken
M-huset våning 1
701 85 Örebro

Det Nationella Donationsmötet som var planerat till januari 2021 är framflyttat till den 20-21 januari 2022 på Hotell Skansen i Båstad.

Inbjudan till mötet kommer att finnas tillgängligt under fliken utbildningar i maj månad 2021.

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang” syftar till att möjliggöra användning av blodcentralernas IT-stöd för spårbarhet…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt