Till startsidan

Hornhinnebanken Göteborg

Sahlgrenskas Hornhinnebank ligger på Ögonkliniken SU/Mölndal, och har funnits sedan 1990. Vi omhändertar hornhinnor från ungefär 120 avlidna donatorer varje år. Hornhinnorna används till hornhinnetransplantationer, främst vid den egna kliniken, men även på andra transplanterande kliniker.

På Hornhinnebanken arbetar två biomedicinska analytiker och de utför allt förberedande arbete inför hornhinnetransplantation; identifiering av lämplig donator, initiering av samtyckesutredning, tillvaratagande, vävnadsförvaring, kvalitetskontroll samt preparering av vävnad inför transplantation. Vid donationsutredning och samtyckesutredning tar man även hjälp av donationsansvariga sjuksköterskor i regionen.

Anläggningen och kvalitetssystem
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Renrum (D klassat)
Donation och tillvaratagande av vävnad sker enligt SOSFS 2009:30
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

KONTAKT
e-post: wolf.wonneberger@vgregion.se
Telefon Hornhinnebanken: 031-3433118

POSTADRESS
Hornhinnebanken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ögonsjukvården SU/M
431 80 Mölndal